Blank

Regulamin Odkryj.pl

2009-10-14 16:32

Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora.

Wstęp
Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego odkryj.pl znajdującego się pod adresem internetowym http://odkryj.pl

Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis. Każdy potencjalny Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Administrator - podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu. Pełne dane Administratora są dostępne na stronie o firmie

Baza Kont - zbiór danych i zdjęć udostępnionych przez Użytkowników Serwisu, które są za ich zgodą gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług.

Login - adres e-mail Użytkownika w Serwisie, który został przez niego wpisany przy rejestracji Konta.

Serwis - portal działający pod adresem internetowym http://odkryj.pl

Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług oferowanych przez Serwis. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

Osoba - osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.

Poczta - elektroniczna skrzynka pocztowa służąca do komunikacji między Użytkownikami Serwisu.

Profil/Wizytówka - strona Użytkownika zawierająca dane oraz zdjęcia udostępnione przez niego dobrowolnie w Serwisie, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, jak również które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Regulamin - przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora.

Warunki techniczne korzystania z Serwisu

Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika

Uczestnikami Serwisu są jego Użytkownicy.
 

 8_small

  


Komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.
 
Flower-loader
Trwa wyszukiwanie
[ zamknij ]

Logowanie

E-mail
Hasło
 
 

Zapomniane hasło | Rejestracja